▪    Reunions de l’equip tècnic: organització, adequació dels informes d’anàlisi a l’estructura del document EIDUS, preparació del taller de propostes, etc

▪    Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪    Lectura i anàlisi d’informació disponible sobre el barri  per a la fase de diagnòstic.

▪   Tasques de difusió del projecte: elaboració i repartiment de díptics, megafonia, etc.

▪   Elaboració del material per a desenvolupar l’activitat de generació de propostes als centres educatius del barri.

▪    Gestió de les propostes rebudes fins al moment i elaboració de la documentació necessària per a la realització del segon taller participatiu “Propostes d’actuació” (16/10/2015).

▪   II Taller Participatiu: Propostes d’actuació (16/10/2015). CONSULTA ELS RESULTATS ACÍ.

▪   III Reunió Grup Motor (13/10/2015). DESCARREGA L’ACTA ACÍ.

▪    Contacte amb diversos col.lectius, associacions, veïns/es… del barri. S’hem reunit/entrevistat amb: la Junta Major de Setmana Santa, una representació de gitanos romanesos fidels de l’esglèsia “Rugul Aprins”. Trobades més informals amb: Flori (veïna d’orige romanés), Ioseba Català i Mª José Tomás (Cabanyal Reviu).


▪   Reuniones del equipo técnico: organización, adecuación de los informes de análisis a la estructura del documento EIDUS, preparación del taller de propuestas, etc.

▪   Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪   Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪   Lectura y análisis de información disponible sobre el barrio para la fase de diagnóstico.

▪   Tareas de difusión del proyecto: elaboración y reparto de dípticos, megafonía, etc.

▪   Elaboración del material para el desarrollo de la actividad de generación de propuestas en los centros educativos del barrio.

▪   Gestión de las propuestas recibidas hasta el momento y elaboración de la documentación necesaria para la realización del segundo taller participativo “Propuestas de actuación” (16/10/2015).

▪   II Taller Participativo: Propuestas de actuación (16/10/2015). CONSULTA LOS RESULTADOS AQUÍ.

▪   III Reunión del Grupo Motor (13/10/2015). DESCARGA EL ACTA AQUÍ.

▪   Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido/entrevistado con: la Junta Mayor de Semana Santa, una representación de gitanos rumanos fieles del culto “Rugul Aprins”. Encuentros más informales con: Flori (vecina de origen rumano), Ioseba Catalán y Mª José Tomás (Cabanyal Reviu).