Amb tota la informació recopilada, estem redactant el document de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat per al barri del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França, que l’Ajuntament de València presentarà a la convocatòria del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.


Con toda la información recopilada, estamos redactando el documento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado para el barrio del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França, que l’Ayuntamiento de Valencia presentará a la convocatoria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.