▪    Reunions de l’equip tècnic: organització del treball, gestió del material recollit a través del procés participatiu, estudi de l’estructura del document de l’Estratègia, etc.

▪   Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪   Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪   IV Reunió del Grup Motor. DESCARREGA L’ACTA ACÍ.

▪   Contacte amb diversos col.lectius, associacions, veïns/es… del barri. Ens hem reunit/entrevistat amb: José Antonio Prats, membre de la Falla Barraca-Columbretes (únic assistent a la convocatòria global de les diferents falles ubicades a l’àmbit d’actuació de l’EIDUS); els Serveis Municipals del barri: Junta Municipal de Districte, Policia Local, Biblioteca, Serveis Socials Malvarrosa, Pla Cabanyal-Canyamelar, Centre Municipal de la Dona (Secció Dones i Igualtat), IES Grau; una representació de gitanos romanesos fidels del culte “Rugul Aprins”; Jordi Peris (regidor de Participació de l’Ajuntament de València). Trobades més informals amb: Flori, veïna d’orige romanés; Remei Pérez i Lorena del Hierro, mediadores professionals. Contacte telefònic o mitjançant el correu electrónic amb: Bautista Arias (president de l’AVV Llamosí), Gabriel Balaguer, (president del Centre de Majors Canyamelar-Cabanyal).


    Reuniones del equipo técnico: organización del trabajo, gestión del material recogido a través del proceso participativo, estudio de la estructura del documento de la Estrategia, etc.

▪    Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪    IV Reunión Grupo Motor. DESCARGA EL ACTA AQUÍ

▪   Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido/entrevistado con: José Antonio Prats, miembro de la Falla Barraca-Columbretes (único asistente a la convocatoria global de las diferentes fallas ubicadas dentro del ámbito de actuación del EIDUS); los Servicios Municipales del barrio: Junta Municipal de Distrito, Policía Local, Biblioteca, Servicios Sociales Malvarrosa, Plan Cabanyal-Canyamelar, Centro Municipal de la Mujer (Sección Mujeres e Igualdad), IES Grao; una representación de gitanos rumanos fieles del culto “Rugul Aprins”; Jordi Peris (Concejal de Participación del Ayuntamiento de Valencia). Encuentros más informales con: Flori, vecina de origen rumano; Remei Pérez y Lorena del Hierro, mediadoras profesionalses. Contacto telefónico/e-mail con: Bautista Arias (presidente de la AVV Llamosí), Gabriel Balaguer, (presidente del Centro de Mayores Canyamelar-Cabanyal).