▪    Reunions de l’equip tècnic: organització del treball, gestió del material arreplegat mitjançant el procés participatiu, estudi de l’estructura del document de l’Estratègia, avaluació i disseny de les dinàmiques dels tallers participatius, etc.

▪    Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪    Participació al programa “Tot per l’aire” a Radio Malva. Debat sobre el procés Va Cabanyal i els successos recents esdevinguts al barri, amb la presència de Joan Alamar (Cabanyal Z), Jorge Pastor (APEC), Jordi Bosch (Brúfol), Guillem (Ateneu Llibertari), Fran Azorín i Eva Raga (Va Cabanyal) i la intervenció telefònica de Jordi Peris (Regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal).

▪    Ens hem reunit/entrevistat amb: Jesús Cervera (rector de l’esglèsia del Àngels), Cáritas Diocesana de València, Moviment Scout Catòlic, Confraries de Setmana Santa (Hermandad del Santísimo Ecce-Homo, Granaderos, Oración en el Huerto, Jesús en la Columna); Associació de Mestresses de Casa Tyrius i Ateneu Marítim; Esglèsia Evangèlica “El Salvador”; Vicent Gallart (Gerent del Pla Cabanyal-Canyamelar); Rafael Torres Melià (propietari d’immobles al barri); Enric Beltrán (veí del barri). Contacte telefònic amb: Lola Ortiz (Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda). Contacte més informal amb: Guillermo Fibla (estudiant de arquitectura de la UPC que vol realitzar el seu projecte fi de carrera al barri del Cabanyal).

▪    Hem assistit a: les jornades de processos col·lectius i models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, realitzades el divendres 6 i dissabte 7 de novembre a la Col.lectiva.


▪   Reuniones del equipo técnico: organización del trabajo, gestión del material recogido a través del proceso participativo, estudio de la estructura del documento de la Estrategia, evaluación y diseño de las dinámicas de los talleres participativos, etc.

▪    Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪    Participación en el programa “Tot per l’aire” de Radio Malva. Debate sobre el proceso Va Cabanyal y los sucesos recientes acontecidos en el barrio, con la presencia de Joan Alamar (Cabanyal Z), Jorge Pastor (APEC), Jordi Bosch (Brúfol), Guillem (Ateneu Llibertari), Fran Azorín y Eva Raga (Va Cabanyal) y la intervención telefónica de Jordi Peris (Concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal).

▪    Nos hemos reunido/entrevistado con: Jesús Cervera (párroco de la iglesia de los Ángeles), Cáritas Diocesana de Valencia, Movimiento Scout Católico, Cofradías de Semana Santa (Hermandad del Santísimo Ecce-Homo, Granaderos, Oración en el Huerto, Jesús en la Columna); Asociación de Amas de Casa Tyrius y Ateneo Marítimo; Iglesia Evangélica “El Salvador”; Vicent Gallart (Gerente del Plan Cabanyal-Canyamelar); Rafael Torres Melià (propietario de inmuebles en el barrio); Enric Beltrán (vecino del barrio). Contacto telefónico con: Lola Ortiz (Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda). Contacto más informal con: Guillermo Fibla (estudiante de arquitectura de la UPC que quiere realizar su proyecto fin de carrera en el barrio del Cabanyal).

     ▪    Hemos asistido a las jornadas de procesos colectivos y modelos alternativos de acceso y tenencia de la vivienda, realizadas el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en la Colectiva.