▪        Actualització del llistat d’agents del barri.

▪       Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪       Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪       Lectura i anàlisi d’informació disponible sobre el barri  per a la fase de diagnòstic.

▪        Mapejat de l’actual activitat comercial del barri.

▪       Visita a les instal·lacions del teatre El Musical per comprovar que són adients per a la realització dels tallers de participació del 3, 16 i 31 d’octubre.

▪       Reunió amb Lola Ortiz, de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda a Madrid, per a subsanar dubtes sobre la forma i l’estructura del document de l’EIDUS. Assisteixen: Carmel Gradolí, Sandra Vilaplana (K-Veloce), Maite Ferrando (K-Veloce) i Paula Llobet (InnDEA).

▪       Reunió amb Sergi Monleón (Caixa Popular), per a conèixer com funcionen els sistemes de microcrèdits.

▪       Primera reunió del grup motor Va Cabanyal! DESCARREGA L’ACTA ACÍ

▪        Contacte amb diversos col·lectius, associacions, veïns/veïnes… del barri. S’hem reunit/entrevistat amb: AVV Cabanyal-Canyamelar (Pepa Dasí, Vicent Gallart), Salvem El Cabanyal (Maribel Domenech, Emilio Martínez , Maota Soldevilla),  ACIPMAR (Paco Ortega, Oscar Aguinaga) i Mercat del Cabanyal (Juan Faus, Francisco Dolz); Associació Veïnal Sí Volem (Amparo Molinero, Susi Gallart, Sonia, Amparo, Concha); Tato Herrero, arquitecte (veí de El Cabanyal  i membre de Salvem); Tomás Correas (veí de El Cabanyal i membre de Millorem El Cabanyal) i Demetrio Gómez (formador i consultor  sobre joventut, minories i educació intercultural); Jorge Pastor (veí de El Cabanyal i membre de APEC: Artistes pro enteniment cultural). Hem assistit a: Tallers participatius promoguts per Espai Veïnal; Jornades sobre gentrificació, participació ciutadana i resistències organitzades per l’Ateneu Llibertari de El Cabanyal.


▪       Actualización del listado de agentes del barrio.

▪       Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪       Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪       Lectura y análisis de información disponible sobre el barrio  para la fase de diagnóstico.

▪       Mapeado de la actual actividad comercial del barrio.

▪       Visita a las instalaciones del teatro El Musical para comprobar que son adecuadas para la realización de los talleres de participación del 3, 16 y 31 de octubre.

▪       Reunión con Lola Ortiz, de la Dirección general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda en Madrid, para subsanar dudas sobre la forma y la estructura del documento de la EIDUS. Asisten: Carmel Gradolí, Sandra Vilaplana (K-Veloce), Maite Ferrando (K-Veloce) y Paula Llobet (InnDEA).

▪       Reunión con Sergi Monleón (Caixa Popular), para conocer como funcionan los sistemas de microcréditos.

▪       Primera reunión del grupo motor Va Cabanyal! DESCARGA EL ACTA AQUÍ

▪        Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido/entrevistado con: AVV Cabanyal-Canyamelar (Pepa Dasí, Vicent Gallart), Salvem El Cabanyal (Maribel Domenech, Emilio Martínez , Maota Soldevilla), ACIPMAR (Paco Ortega, Oscar Aguinaga) y Mercado del Cabanyal (Juan Faus, Francisco Dolz); Asociación Vecinal Sí Volem (Amparo Molinero, Susi Gallart, Sonia, Amparo, Concha); Tato Herrero (vecino de El Cabanyal  y miembro de Salvem); Tomás Correas (vecino de El Cabanyal y miembro de Millorem El Cabanyal) y Demetrio Gómez (formador y consultor  sobre juventud, minorías y educación intercultural); Jorge Pastor (vecino de El Cabanyal y miembro de APEC: Artistes pro enteniment cultural). Hemos asistido a: Talleres participativos promovidos por Espai Veïnal, Jornadas sobre gentrificación, participación ciudadana y resistencias organizadas por el Ateneo Libertario de El Cabanyal.