▪    Reunions de l’equip tècnic: organització del traball, gestió del material recollit a través del procés participatiu, estudi de l’estructura del documento de l’Estratègia, avaluació i disseny de les dinàmiques dels tallers participatius, etc.

▪   Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪    V Reunió Grup Motor. DESCARREGA L’ACTA ACÍ.

▪    Ens hem reunit/entrevistat amb: Maria Oliver (Regidora Delegada de Vivenda, Gestió del Patrimoni Municipal, Educació, Joventut i Acció Cultural), Alberto Sanchís (Director General de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana de la Conselleria de Vivenda),  Vicent Gallart (Gerent del Pla Cabanyal-Canyamelar); Giuseppe Grezzi (Regidor Delegat d’Infraestructures de Transport Públic); Autoritat Portuària: Marta Villalonga  (Cap de Gabinet de l’APV) i Manuel Guerra (Director de Planificació d’Infraestructures i Integració Territorial de l’APV); Bandes de Música: Domingo Carles (Societat Musical Poblats Marítims); Francisco Llorca, Manuel Tormos, Juan Serra (Ateneu Musical del Port); Milagros Parra, Miquel Madrigal (Unió de Pescadors); Vicent Gallart (Gerent del Pla Cabanyal-Canyamelar);  veïns i veïnes de l’entorn del carrer Sant Pere; Mª José Agües (Associació Islàmica Llum de Llar). Trobades més informals amb: Lola Prima (mestra del CEIP Les Arenes) i Marina Bartual (professora del IES Serpis) per a preparar l’activitat participativa amb xiquets i xiquetes dels centres educatius; Pep Martorell (veí del barri); Marcos, José (veïns del bloc de portuaris).


▪    Reuniones del equipo técnico: organización del trabajo, gestión del material recogido a través del proceso participativo, estudio de la estructura del documento de la Estrategia, evaluación y diseño de las dinámicas de los talleres participativos, etc.

▪    Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪    Preparación de material de difusión para comunicar el cambio de fecha del III Taller Participativo en el teatro El Musical.

▪    V Reunión Grupo Motor. DESCARGA EL ACTA AQUÍ.

▪    Nos hemos reunido/entrevistado con: Maria Oliver (Concejal Delegada de Vivienda, Gestión del Patrimonio Municipal, Educación, Juventud y Acción Cultural), Alberto Sanchís (Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Conselleria de Vivienda),  Vicent Gallart (Gerente del Plan Cabanyal-Canyamelar); Giuseppe Grezzi (Concejal Delegado de Infraestructuras de Transporte Público); Autoridad Portuaria: Marta Villalonga  (Jefa de Gabinete de la APV) y Manuel Guerra (Director de Planificación de Infraestructuras e Integración Territorial de la APV); Bandas de Música: Domingo Carles (Sociedad Musical Poblados Marítimos); Francisco Llorca, Manuel Tormos, Juan Serra (Ateneo Musical del Puerto); Milagros Parra, Miquel Madrigal (Unión de Pescadores); Vicent Gallart (Gerente del Plan Cabanyal-Canyamelar);  vecinos y vecinas del entorno de la calle San Pedro; Mª José Agües (Asociación Islámica Llum de Llar). Encuentros más informales con: Lola Prima (maestra del CEIP Les Arenes) y Marina Bartual (profesora del IES Serpis) para preparar la actividad participativa con niños y niñas de los centros educativos; Pep Martorell (vecino del barrio); Marcos, José (vecinos del bloque de portuarios).