• DATA: 22 de febrer de 2017
 • LLOC: Teatre el Musical
 • ASSISTENTS:

– Ajuntament: Joan Ribó (Alcaldia), Vicent Sarrià (Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge), Jordi Peris (Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica), Consol Castillo i Isa Lozano (Àrea de Desenvolupament Humà), Sandra Gómez (Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible), Giuseppe Grezzi (Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic), Glòria Tello (Àrea de Cultura) Sandro Pons (Coordinador d’Intervencions en el Cabanyal), Mikel Bodegas (Coordinador de l’OIL) i PLAN CABANYAL-CANYAMELAR (Vicent Gallart i Paco Ballester)

– Representants Veïnals Convidats: Associacions de veïns i veïnes de Cabanyal-Canyamelar i Pavimar, Salvem el Cabanyal, Espai Veïnal Cabanyal, Millorem el Cabanyal, ACIPMAR, Associació de venedors del Mercat, Associació Brúfol, Cabanyal Horta, La Col.lectiva, Col.legis de les Arenes, Santiago Apóstol, Pureza de María y Chiner de Villaroya, Junta Mayor de la Semana Santa Marinera i Agrupació de Fallas del Districte Marítim, Societat Musical Poblats Marítims, Societat Musical Unió de Pescadors, Societat Musical Escalante.

– Equip tènic Va Cabanyal!

 

 • ORDRE DEL DIA:
 1. JOAN RIBÓ: Presentació de la Comissió de Seguiment i visió global de les Intervencions en el barri.
 1. VICENT SARRIÀ: Desenvolupament de les actuacions del Plan Confiança (PIP) i de les intervencions contenplades dins de l’Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU)
 1. JORDI PERIS: Explicació de les operacions de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) i la seua implementació per anys.
 1. TORN OBERT DE PARAULA

 

 • PARTICIPACIÓ I APORTACIONS CIUTADANES:
 1. Jordi, del Col·legi Santiago Apóstol i de Brúfol.

En una primera intervenció pregunta si és possible destinar la diferència de diners entre els assignats a una intervenció i el preu final d’execució amb la baixa de l’adjudicació per tal de cobrir altres necessitats que es consideren dins de l’Estratègia.

– Se posa de manifest per part de l’Ajuntament que en els programes del PIP és impossible perquè els diners venen de Conselleria i tornen a ella els que no es gasten, però en l’EDUSI si que és possible, ja que es finança per part del Ministeri la meitat de tot el que gastem fins a 30 milions i no convé baixar el cost per a no perdre finançament.

En una segona intervenció, mostra preocupació pel Clot: el Bloc continua exclòs del planejament i no es fa res per a millorar les condicions de vida i reduir la pobresa que és el major problema que hi ha allà. Espera que un govern progressista actue sobre eixos assumptes.

– Des de l’Ajuntament es diu que actualment el bloc està fora d’ordenació i cal esperar al que diga el PEPRI actualment en redacció.

 1. Alvarado, de Cabanyal Reviu

Manifesta preocupació per què passarà desprès d’eleccions amb tot el procés si canvia l’Ajuntament.

– Des de l’Ajuntament pensen que és molt difícil que el camí que s’ha encetat torne enrere, perquè és un projecte europeu que ha de complir-se.

 1. Paloma Sánchez, de PAVIMAR

Pregunta pels col·lectors. Vol saber si en les obres del PIP estan inclosos els de la zona de PAVIMAR, que estan fatal. També posa de manifest que li preocupa que els “aparcaments provisionals” acaben sent la solució final, ja que considera que aquest espai és important per a la connexió real entre la part interior i el front marítim del barri.

– Des de l’Ajuntament es deixa clar que són provisionals i que el futur de tota aquesta zona ha d’estudiar-se en el PEPRI.

En una segona intervenció, manifesta el seu interès en que el treball que es genere en la rehabilitació del barri vaja als habitants del barri (cooperatives d’oficis). També està preocupada per la possible aparició de massa activitats d’oci en substitució de l’ús residencial actual de la primera línia de platja que alteren la possibilitat de descans com ha passat en Russafa.

– Des de l’Ajuntament es diu que no és possible legalment obligar a la contractació de veïns en les obres del barri, però que s’estan estudiant formules per a que l’activitat de rehabilitació genere ocupació en el barri. Una d’elles seria l’escola taller de l’EDUSI i la coordinació en altres projectes que estan desenvolupant-se des de les regidories de serveis socials i ocupació.

 1. César, de Cabanyal Horta

Preocupació per la sostenibilitat, els espais verds i la permeabilitat del sòl, que considera que no s’han contemplat suficientment en l’EDUSI i la resta d’intervencions. Defensa els horts urbans al barri. També mostra preocupació per les intervencions denominades “aparcaments provisionals” i com es van a fer.

 1. Sergio, de la Societat Musical Escalante

Preocupat per la marginalitat i la necessitat de treball amb la joventut del barri.

– Des de l’Ajuntament es posa de manifest que les intervencions en l’àmbit social són de llarg recorregut. S’enumeren tots els programes que formen part o es volen coordinar amb l’EDUSI tant de millores per a la població més vulnerable com de generació d’ocupació.

 1. Tino Villora, de Salvem el Cabanyal

Preocupat pels terminis d’execució de les operacions. Manifesta el seu recolzament als horts urbans, però “amb realisme”. Manifesta també la seua preocupació per la intervenció en el patrimoni municipal i pels problemes de convivència.

– Des de l’Ajuntament es diu que el ARRU ha d’estar acabat a finals de 2018 i que el PIP1 probablement estiga finalitzat aquest any. La reasignació del PIP2 està en tramitació però es confia que es desenvolupe al llarg de l’any que ve. Respecte a l’EDUSI el termini d’implementació és el 2021.

 1. Silvia, de Cabanyal Horta

S’interessa per les ajudes de l’EDUSI per a horts urbans.

En una segona intervenció, explica l’acció que es va fer a la Jornada de Construcció Col·lectiva de dissabte passat a la zona esportiva del Clot.

– Des de l’Ajuntament s’explica la desestimada intenció d’ocupar part del solar del Clot amb un aparcament provisional.

 1. Tomás Correas, de Millorem

S’interessa per les actuacions que es vagen a fer al Bloc de Portuaris i es mostra preocupat perquè és un tema que no s’està abordant.

 1. Paco, de l’associació de comerciants ACIPMAR

Preocupat per la possible afecció de les obres que s’estan fent i es van a fer a l’activitat comercial. Pregunta com es farà la comunicació als comerciants.

– Des de l’Ajuntament es diu que l’empresa comunica prèviament als comerciants afectats les obres que s’encetaran

En una segona intervenció, parla de la Universitat Europea i també de les activitats il·legals que es produeixen al barri.

 1. Charo, de l’Associació de veïns de Cabanyal-Canyamelar

Preocupada per les molèsties que algunes activitats causen al veïnat i pels problemes de convivència. També mostra la seua preocupació per que l’activitat de rehabilitació es centre als carrers i les façanes i que de portes cap a dins no se millore les condicions de les cases i les condicions de vida de les persones que les habiten.

 1. David, de Salvem el Cabanyal

S’interessa per si en la reconstrucció de l’edificació per a centre de serveis socials a l’antic solar del Forn de l’Estrela es tractarà de recuperar la imatge de l’edifici desaparegut. També pregunta pel carril bici de Pescadors en relació amb el respecte a les normes de convivència.

– Des de l’Ajuntament es diu que no es contempla la recuperació de la imatge del antic edifici. Pel que respecta al carril bici de Pescadors, ha d’estudiar-se dins d’una estratègia de mobilitat comuna a la resta del barri.

 1. Iker, d’Espai Veïnal

Explica l’acció de dissabte al Clot en relació amb la convivència, reclama més comunicació entre la ciutadania com a instrument per a resoldre els conflictes, denuncia la Universitat Europea com a element de gentrificació del barri i la bombolla dels lloguers que, al seu parer, s’està produint.

– Aquest tema genera discrepàncies i diferents punts de vista.

 1. Karina, de Brúfol

Preocupació perquè no s’aborda suficientment el problema de la marginalitat i dels col·lectius en risc d’exclussió.

 1. Albert, de la Asociación Hispano-Rumana Otras Culturas

Denuncia que l’administració no li fa cas i que es dissenyen projectes dirigits a la comunitat romanesa sense contar amb eixa comunitat.

 

CONCLUSIONS DE L’EQUIP TÈCNIC VA CABANYAL sobre la 1a reunió de la Comissió:

Estes reflexions ens poden servir per a treballar millor amb i en el barri, a més d’avançar i que eixe avanç es note, a més de en les accions que es vagen iniciant, en la propera reunió de la comissió d’ací a tres mesos.

 1. En general, la primera reunió de la Comissió va anar bé. Es va visibilitzar la implicació i voluntat de coneixement i participació de la ciutadania, a més de l’interès, compromís i coneixement per part de l’equip de govern (que quedaren palesos tant en la nombrosa presència de regidors com en les presentacions i en les respostes a les qüestions que es varen plantejar).
 1. La impressió que tenim és que la Comissió funcionarà molt bé com a fòrum de comunicació transparent i directe per a la rendició de comptes i la recollida del pensament ciutadà. A més, és l’espai on els polítics poden escoltar els posicionaments dels col·lectius que no mantenen un contacte habitual amb les regidories
 1. En relació amb el punt anterior, un èxit apreciable de la convocatòria és la pluralitat de veus i, en general, el civisme dels actors, respectant els torns, els temps i (quasi) sense interrompre als altres. En un barri tan plural com el Cabanyal, amb veus i interessos tan diversos, hem de procurar mantenir eixa pluralitat en la participació per a garantir l’èxit del procés: que tothom senta com a seua la comissió, un espai on poder expressar-se i ser escoltats.
 1. Vistes les aportacions de les entitats presents, caldria reprendre quan abans millor el treball amb la gent per a treballar amb transparència i tractar els nombrosos assumptes conflictius que ahir es varen apuntar: convivència, gentrificació, Universitat Europea, aprofitament de l’oportunitat de la regeneració del barri per a generar formació i ocupació… La Comissió, bon instrument de trobada i comunicació, no és l’eina adequada per al treball col.lectiu i tampoc l’espai de presa de decisions que requereix la implementació de l’EDUSI (i, per extensió, els altres programes que coincideixen en el barri). Açò és una cosa que alguns assistents ja ens han comentat directament al reclamar una possibilitat d’intervenció semblant a la que es va donar al llarg del procés de redacció de l’EDUSI. A més, faria que les operacions, a banda de ser dissenyades i executades amb transparència, puguen respondre de la millor manera a les demandes i necessitats del barri.

27 de febrer de 2017

Equip tècnic Va Cabanyal!

Comissio1