▪  Reunions de l’equip tècnic: organització, preparació del taller d’anàlisi i autodiagnòstic, etc.

▪  Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪  Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪  Preparar documentació i informació per al grup de veïns que gestiona l’oficina d’atenció al públic Va Cabanyal!

▪   Lectura i anàlisi d’informació disponible sobre el barri  per a la fase de diagnòstic.

▪  Elaboració de la documentació necessària per a la realització del primer I Taller Participatiu: Anàlisi i Auto-diagnòstic” (03/10/2015).

▪  I Taller Participatiu: Anàlisi i Auto-diagnòstic” (03/10/2015). CONSULTA LA INFORMACIÓ OBTINGUDA ACÍ.

▪  Reunió amb Fernando Mafé, Toni i Jaume (representants de València en bici) i un treballador de l’EMT, per abordar temes de mobilitat urbana.

▪  II Reunió Grup Motor (02/10/2015). DESCARREGA L’ACTA ACÍ

▪  Contacte amb diversos col.lectius, associacions, veïns/es… del barri. S’hem reunit/entrevistat amb: Grup de veïns i veïnes pertanyents a diversos col.lectius, associacions: Espai Veïnal, La Fusteria, Cabanyal Reviu, Cabanyal Z, Cabanyalear, l’Escola del Cabanyal, Radio Malva, Brufol, Proyecto Matraz, Ateneu Llibertari, el Formiguer, la Cuina ingredients per a l’Acció, Valencia Comkal, Viu al Cabanyal; Jordi Bosch (profesor del col·legi Santiago Apostol i membre de Brufol); Carmen Cuevas (AVV Pavimar); CEIP Les Arenes: Charo Fernández (Directora), Elvira Mascarell (Cap d’estudis), Elena Gil (AMPA), Lola Prima (profesora); Grups esportius: Daniel Adell (Fórum per l’Esport), Mireia Payà (Capitana Club Hàndbol Canyamelar), Manuel Gómez (Presidente Club Hàndbol Canyamelar), Isidre March (Catedràtic d’Organització d’Empreses de la UV). Trobades més informals amb: Enric Beltrán (veí del barri, economista i auditor de comptes, especialista en gestió de projectes europeus); Pep Martorell (veí del barri i membre del grup motor de Va Cabanyal!). Hem assistit a: els tallers participatius promoguts per Espai Veïnal.


▪  Reuniones del equipo técnico: organización, preparación del taller de análisis y autodiagnóstico, etc.

▪  Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪  Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪   Preparar documentación e información para el grupo de vecinos que gestiona la oficina de atención al público Va Cabanyal!

▪  Lectura y análisis de información disponible sobre el barrio para la fase de diagnóstico.

▪  Elaboración de la documentación necesaria para la realización del I Taller Participativo: Análisis y Auto-diagnóstico” (03/10/2015).

▪  I Taller Participativo: Análisis y Auto-diagnóstico” (03/10/2015). CONSULTA LA INFORMACIÓN OBTENIDA AQUÍ.

▪  Reunión con Fernando Mafé, Toni y Jaume (representantes de Valencia en bici) y un trabajador de la EMT, para abordar temas de movilidad urbana.

▪   II Reunión Grupo Motor (02/10/2015).  DESCARGA EL ACTA AQUÍ

▪  Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido/entrevistado con: Grupo de vecinos y vecinas pertenecientes a varios colectivos, asociaciones: Espacio Vecinal, La Fusteria, Cabanyal Reviu, Cabanyal Z, Cabanyalear, l’Escola del Cabanyal, Radio Malva, Brúfol, Proyecto Matraz, Ateneu Llibertari, el Formiguer, la Cuina ingredients per a l’Acció, Valencia Comkal, Viu al Cabanyal; Jordi Bosch (profesor del colegio Santiago Apostol y miembro de Brúfol); Carmen Cuevas (AVV Pavimar); CEIP Las Arenas: Charo Fernández (directora), Elvira Mascarell (jefa de estudios), Elena Gil (AMPA), Lola Prima (profesora); Grupos deportivos: Daniel Adell (Fórum por el Deporte), Mireia Payá (Capitana Club Hàndbol Canyamelar), Manuel Gómez (Presidente Club Handbol Canyamelar), Isidre March (Catedrático de Organización de empresas de la UV). Encuentros más informales con: Enric Beltrán (vecino del barrio, economista y auditor de cuentas, especialista en gestión de proyectos europeos), Pep Martorell (vecino del barrio y miembro del grupo motor de Va Cabanyal!). Hemos asistido a: los talleres participativos promovidos por Espacio Vecinal.