▪   Reunions de l’equip tècnic: organització, valoració del taller d’anàlisi i autodiagnòstic, estructura del document EIDUS.

▪   Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪   Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪   Lectura i anàlisi d’informació disponible sobre el barri  per a la fase de diagnòstic.

▪   Gestió de la informació elaborada durant el I Taller Participatiu: Anàlisi i Auto-diagnòstic (03/10/2015).

▪   Reunió amb Josep Vicent Boira (Secretari Autonòmic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana) i Vicent Palomo (enginyer i assessor de Josep Vicent Boira) per a parlar sobre el Pla d’Habitatge de la Generalitat i Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

▪   Contacte amb diversos col.lectius, associacions, veïns/es… del barri. S’hem reunit/entrevistat amb: Silvia Sánchez i Jesús Pegón (Foodtopia); Donatella Donato (Professora. TFM Marginalidad y Educación, Universidad de Pedagogía: “Buenas prácticas en las escuelas de El Cabanyal”); Ioseba Catalán (AVV Cabanyal-Canyamelar, Cabanyal Reviu, La Col.lectiva); Salvem el Cabanyal (Emilio Martínez, Mercè, Vicente Esquer); Emiliano García (Casa Montaña); AVV Pavimar (Carmen Cuevas, Concha Pardo, Amparo Iglesias, Nadia Ayuso, Ivan Albenca, Amparo Martorell, Dora Montoro, Vicente Almona, Inmaculada Montoro, Rosa Hernández, Tooni Amonacid, Yolanda Zambrano, Antonia Albornoz, Rubén Martínez, Angelines Cervero, Rafa Gil, Ricardo Ferre, Begoña Martín, Manolo Martínez, Pepe Oliver, Corentin GIrard, Toni Obiol, Mar Ortega, Albert Brandy). Hem assistit a: Assemblea de Radio Malva; les jornades sobre gentrificació, participació ciutadana i resistències organitzades per l’Ateneu Llibertari de El Cabanyal.


▪   Reuniones del equipo técnico: organización, valoración del taller de análisis y autodiagnóstico, estructura del documento EIDUS.

▪  Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org..

▪  Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪   Lectura y análisis de información disponible sobre el barrio para la fase de diagnóstico.

▪   Gestión de la información elaborada durante el I Taller Participativo: Análisis y Autodiagnóstico (03/10/2015).

▪   Reunión con Josep Vicent Boira (Secretario Autonómico de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana) y Vicent Palomo (ingeniero y asesor de Josep Vicent Boira) para estudiar el Plan de Vivienda de la Generalitat y el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

▪   Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido/entrevistado con: Silvia Sánchez y Jesús Pegón (Foodtopia); Donatella Donato (Profesora. TFM Marginalidad y Educación, Universidad de Pedagogía: “Buenas prácticas en las escuelas de El Cabanyal”); Ioseba Catalán (AVV Cabanyal-Canyamelar, Cabanyal Reviu, La Colectiva); Salvem el Cabanyal (Emilio Martínez, Mercè, Vicente Esquer); Emiliano García (Casa Montaña); AVV Pavimar (Carmen Cuevas, Concha Pardo, Amparo Iglesias, Nadia Ayuso, Ivan Albenca, Amparo Martorell, Dora Montoro, Vicente Almona, Inmaculada Montoro, Rosa Hernández, Tooni Amonacid, Yolanda Zambrano, Antonia Albornoz, Rubén Martínez, Angelines Cervero, Rafa Gil, Ricardo Ferre, Begoña Martín, Manolo Martínez, Pepe Oliver, Corentin GIrard, Toni Obiol, Mar Ortega, Albert Brandy). Hemos asistido a: Asamblea de Radio Malva; les jornadas sobre gentrificación, participación ciudadana y resistencias organizadas por el Ateneu Llibertari de El Cabanyal.