▪    Reunions de l’equip tècnic: organització del treball, gestió del material arreplegat mitjançant el procés participatiu, estudi de l’estructura del document de l’Estratègia, avaluació i disseny de les dinàmiques dels tallers participatius, etc.

▪    Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org.

▪    Gestió del correu vacabanyal@gmail.com.

▪   VI Reunió Grup Motor.

▪   III Taller Participatiu Va Cabanyal: Selecció i Priorització d’Operacions. CONSULTA EL RESULTAT ACÍ.

▪    Ens hem reunit/entrevistat amb: Jaime Pérez, Ana, Pepe, David (membres de l’Associació Villes de les Arenes); Lola Prima (mestra al CEIP Les Arenes); Vicent Gallart (Gerent del Pla Cabanyal-Canyamelar); Maria José Agües (Presidenta de l’Associació Islàmica Llum de Llar). Trobades més informals amb: Vicent Ramírez (veí del Grau), Enric Beltrán (veí del Cabanyal).


▪   Reuniones del equipo técnico: organización del trabajo, gestión del material recopilado mediante el proceso participativo, estudio de la estructura del documento de la Estrategia, evaluación y diseño de las dinámicas de los talleres participativos, etc.

▪  Tareas de mejora y mantenimiento de la web www.vacabanyal.org.

▪ Gestión del correo vacabanyal@gmail.com.

▪ VI Reunió Grup Motor.

▪   III Taller Participativo Va Cabanyal: Selección y Priorización de Operaciones. CONSULTA EL RESULTADO AQUÍ.

▪    Nos hemos reunido/entrevistado con: Jaime Pérez, Ana, Pepe, David (miembros de la Asociación Villas de las Arenas); Lola Prima (maestra del CEIP Las Arenas); Vicent Gallart (Gerente del Plan Cabanyal-Canyamelar); María José Agües (Presidenta de la Associación Islámica Llum de Llar). Encuentros más informales con: Vicent Ramírez (vecino del Grau), Enric Beltrán (vecino del Cabanyal).